Detektywnysa.pl

Nasze usługi mogą dostarczyć Państwu bezcennych informacji niezbędnych do podjęcia najważniejszych i rozważnych kroków w życiu lub działalności gospodarczej. Zespołem biura kieruje licencjonowany detektyw (nr licencji 005398). Zakres usług, które świadczymy obejmuje kompleksową usługę zleconej sprawy. Współpracę kończy szczegółowe sprawozdanie, które może posłużyć, jako materiał dowodowy i honorowane jest przez sądy.

Zajmujemy się m.in.:

 

 • Zbieraniem dowodów w sprawach rozwodowych (dokumentacja do wykorzystania sądowego)
 • Zbieraniem dokumentacji na potrzeby postępowania spadkowego
 • Kompeltowaniem dokumentacji na potrzeby postępowania o alimenty
 • Wywiadami środowiskowymi (np. przyszli małżonkowie, niania)
 • Ujawnianiem ukrytego majątku, źródeł‚ dochodów
 • Ustalaniem kontaktów towarzyskich i zawodowych
 • Poszukiwaniem osób zaginionych i ukrywających się
 • Analizą przeszłości „drogi życiowej” wskazanych osób
 • Weryfikacją informacji na wskazany temat
 • Ustalaniem ojcostwa – badanie DNA
 • Wykrywaniem podsłuchu
 • Innymi zleceniami

Tel.  698 01 01 81

 

 wpis do rejestru działalności regulowanej MSWiA RD 27/2009

InfoMonitor - Biuro Informacji Gospodarczej S.A.  posiadamy umowę o udostepnianie informacji gospodarczych z Biurem Informacji Gospodarczej

 

 działalność objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej